หน้าหลัก สมัครเรียน           MIS นักเรียน  | MIS บุคลากร | E-Learning
  Welcome To TAB

หน้าหลัก > เพลงมาร์ชประจำวิทยาลัยฯ
เพลงประจำวิทยาลัย:: เพลงมาร์ชไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ


เราภูมิใจมุ่งมั่นไปไม่รอรา
ไทยอโยธยาด้วยศัทธรายืนยง
แหล่งร่วมศึกษาวิชาเสริมส่ง
ปลูกฝั่งมั่นคงคุณธรรมนำสังคม
เราภูมิใจได้ร่ำเรียนวิชา
ไทยอโยธยาให้ได้มาสุขสม
แหล่งร่วมความรู้เชิตชูเพาะบ่ม
สุขสันรื่นรมณ์ร่มเย็นไม่เว้นวาย

สีม่วงโชติช่วงรุ่งเรืองสีเหลืองงามประเทืองเชิดฉาย
ราชพฤกษ์สัญลักษณ์แห่งหลักชัย
ร่มคูณร่มใหญ่ได้อาศัยร่วมกัน
เราภูมิใจช่วยนำไทยวัฒนา
ไทยอโยธยางามสงาสถาบัน
แหล่งรวมศึกษาวิชามุ่งมั่น
เป็นหลักประกันสร้างสรรค์เยาวชน


สีม่วงโชติช่วงรุ่งเรืองสีเหลืองงามประเทืองเชิดฉาย
ราชพฤกษ์สัญลักษณ์แห่งหลักชัย
ร่มคูณร่มใหญ่ได้อาศัยทั่วกัน
เราภูมิใจช่วยนำไทยวัฒนา
ไทยอโยธยางามสงาสถาบัน
แหล่งรวมศึกษาวิชามุ่งมั่น
เป็นหลักประกันสร้างสรรค์เยาวชน

 
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
   Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

Contact Us © Thai Ayothaya Business Administration Technological College
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ (TAB)
Tel.03-5336335 ต่อ 101,102 Fax. 03-5213942

Follow us :        Share
      Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ ตั้งแต่วันที่ 16/12/2556