::ข่าวสารวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ::

  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559
 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ได้จัดพิธี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559
ณ ห้องประชุมเสถียรเสพย์ ชั้น 6 โดย มี ท่าน ดร.ชาติชาย  พุคยาภรณ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานในพิธี โดย ภายในมีพิธี มีการ แนะนำวิทยาลัยผ่านวีดีทัศน์ รุ่นพี่ต้อนรับรุ่นน้อง แนะนำอาจารย์จากต่างประเทศ และการแนะนำอาจารย์ขที่ปรึกษา
 


Visual LightBox Gallery generated by VisualLightBox.com
IMG_5856 IMG_5859 IMG_5863 IMG_5882 IMG_5886 IMG_5897 IMG_5905 IMG_5918 IMG_5935 IMG_5938 IMG_5939 IMG_5960 IMG_5925 IMG_5959 IMG_5978 IMG_5993 IMG_5994 how to install lightbox galleryby VisualLightBox.com v6.1
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค
43 แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ Tel.0-2522-7777 ติดต่อ Webmaster : mastertbc@hotmail.co.th