::ข่าวสารวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ::

  

เปิดศูนย์การเรียนรู้ 100 ปี ชาตกาล
 เมื่อวันพุทธที่ 3 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรม เปิดศูนย์การเรียนรู้ 100 ปี ชาตกาล ดร. สุข พุคยาภรณ์ และกิจกรรม TAB MINI OPEN HOUSE
ณ ห้อง To be Number One ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
 

รูปภาพเพิ่มเติม

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค
43 แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ Tel.0-2522-7777 ติดต่อ Webmaster : mastertbc@hotmail.co.th