หน้าหลัก สมัครเรียน           MIS นักเรียน  | MIS บุคลากร | E-Learning
  Welcome To . . TAB

หน้าหลัก >โครงสร้างวิทยาลัยฯ

ติดต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ที่ตั้ง 91/1 ถนนโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๅ300
โทรศัพท์ 0-3533-6335 ต่อ 101,102 โทรสาร 0-3521-3942
 

การเดินทาง

-ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขึ้นรถรอบเมือง(7 บาท) ลงที่ห้าง The sky วิทยาลัยจะอยู่ทางซ้าย

-จากนวนคร รถตู้ กรุงเทพ-อยุธยา กรุงเทพ-อ่างทอง เสนา-รังสิต(จากนวนคร 20-30 บาท จากฟิวเจอร์ 40 บาท)

แล้วลงที่สะพาน The sky

 
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
   Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

Contact Us © Thai Ayothaya Business Administration Technological College
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ (TAB)
Tel.03-5336335 ต่อ 101,102 Fax. 03-5213942

Follow us :        Share
      Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ ตั้งแต่วันที่ 16/12/2556