หน้าหลัก สมัครเรียน           MIS นักเรียน  | MIS บุคลากร | E-Learning
  Welcome To TAB

สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ
บุคลากรภายในสำนักงาน
 


นายไพโรจน์ วงษ์แสน
หัวหน้าสำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ

ติดต่อ :
โทร. 090-880-3687
แฟกซ์ 02-986-1365
อีเมล gridtayodh.chu@thai-tech.ac.th

   
 


นายวาริท บุญสร้างสม
งานแผน/ประกันคุณภาพ

ติดต่อ :
โทร. 090-880-3700
แฟกซ์ 02-986-1365
อีเมล wannarit.bun@thai-tech.ac.thนางสาวดี  สังข์ศิริ
งานวิชาการ

ติดต่อ :
โทร. 090-880-3700
แฟกซ์ 02-986-1365
อีเมล chonlada.jun@thai-tech.ac.th

 


นายสุรพงษ์  วงษ์ทน
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ติดต่อ :
โทร. 090-880-3700
แฟกซ์ 02-986-1365
อีเมล wannarit.bun@thai-tech.ac.thนายวันชัย  สิงห์โตขำ
งานสารสนเทศ

ติดต่อ :
โทร. 090-880-3700
แฟกซ์ 02-986-1365
อีเมล chonlada.jun@thai-tech.ac.th

ติดต่อสำนักงาน
  โทร. 03-533-6335     
       
  อีเมล์  tab@thai-tech.ac.th    
         
         
         
         
         
         
  + การแต่งกายนักศึกษา
 +Download แบบฟอร์ม
 +แบบประเมินความพึงพอใจ
 +INFOGRAPHIC

 

  เกี่ยวกับวิทยาลัย
   หน่วยงานภายใน
      - สำนักงานมาตรฐานการศึกษา
      - สำนักงานบริการ
      - สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ
      - คณะวิชาการบัญชี
      - คณะวิชาการตลาด
      - คณะวิชาคอมพิวเตอร์
      - คณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
      - ศูนย์สารสนเทศ
      - คณะกรรมการนักศึกษา
   บริการนักศึกษา
   คณะวิชาที่เปิดสอน
   ร่วมงานกับเรา
   ติดต่อเรา
   Thai - Tech Group

 

 

 


Contact Us © Thai Ayothaya Business Administration Technological College
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ (TAB)
Tel.03-5336335 ต่อ 101,102 Fax. 03-5213942

Follow us :        Share
      Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ ตั้งแต่วันที่ 16/12/2556