หน้าหลัก สมัครเรียน           MIS นักเรียน  | MIS บุคลากร | E-Learning
  Welcome To TAB

สำนักงานบริการ
   
บุคลากรภายในสำนักงาน
 นางสาวพิชามญช์ หาญเนืองนิตย์
หัวหน้าสำนักงานบริการ

ติดต่อ :
โทร. 090-880-3669
แฟกซ์ 02-986-1365
อีเมล์ suttida.tor@thai-tech.ac.th

   
 


นางเรณู  มีแสงนิล
งานประชาสัมพันธ์/CSR

ติดต่อ :
โทร. 090-880-3669
แฟกซ์ 02-986-1365
อีเมล์ tatchakorn.dil@thai-tech.ac.th


นางสาวกำไร  รังษิโย
งานการเงินรับ/งานอุดหนุน

ติดต่อ :
โทร. 090-880-3669
แฟกซ์ 02-986-1365
อีเมล์ pungpin.wai @thai-tech.ac.th


 

นางถวัลย์  สุดโส
งานแนะแนวการศึกษา

ติดต่อ :
โทร. 090-880-3681
แฟกซ์ 02-986-1365
อีเมล์ nitnicha.won@thai-tech.ac.th


นางสาวจารุวี  ธีระเกตุ
งานการเงินจ่าย

ติดต่อ :
โทร. 090-880-3681
แฟกซ์ 02-986-1365
อีเมล์ rattee .met@thai-tech.ac.th

 

นายปฎิพัทธ์  ศรีคำ
สมาคมชมรมศิทย์เก่า

ติดต่อ :
โทร. 090-880-3672
แฟกซ์ 02-986-1365
อีเมล์ dawan.dan@thai-tech.ac.th


นายวุฒิชัย  โชติช่วง
งานอาคารสถานที่

ติดต่อ :
โทร. 090-880-3672
แฟกซ์ 02-986-1365
อีเมล์ suttirat.sut@thai-tech.ac.th


  นางสาวนพรัตน์  รื่นบุตร
งานนักศึกษาวิชาทหาร

ติดต่อ :
โทร. 090-880-3674
แฟกซ์ 02-986-1365
อีเมล์ sirichat.noo@thai-tech.ac.th

นางวันณา  เผ่าน้อย
กองทุนกู้ยืม

ติดต่อ :
โทร. 090-880-3674
แฟกซ์ 02-986-1365
อีเมล์ watchara.mee@thai-tech.ac.th

  นางธนพร  ติปะยานนท์
งานวินัยและคุณธรรม

ติดต่อ :
โทร. 090-880-3674
แฟกซ์ 02-986-1365
อีเมล์ pimpan.hac@thai-tech.ac.th

นางสาววันวิสา  เงาศรี
งานสารบรรณ/งาน.15 ปีเรียนฟรี

ติดต่อ :
โทร. 090-880-3674
แฟกซ์ 02-986-1365
อีเมล์ chintana.pon@thai-tech.ac.th

ติดต่อสำนักงานบริการ
   
  โทร. 03-533-6335  ต่อ 101 ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่    
  โทร. 03-533-6335  ต่อ 101 ฝ่ายกิจการนักศึกษา    
  โทร. 03-533-6335  ต่อ 101 ฝ่ายธุรการ    
       
  อีเมล์  tab@thai-tech.ac.th    
  + ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
      การสมัครเรียน
      งานแนะแนวการศึกษา
     . งานประชาสัมพันธ์
      งานจัดหางาน
      ทุนการศึกษา
      งานพยาบาล
 + ฝ่ายธุรการ
      การขอจบการศึกษา
      กองทุนกู้ยืม(กยศ.)
      ประกันอุบัติเหตุ
      การชำระค่าธรรมเนียม
 + ฝ่ายกิจการนักศึกษา
      การแต่งกายนักศึกษา
      ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ
      นักศึกษาวิชาทหาร(รด.)
 +Download แบบฟอร์ม
 +แบบประเมินความพึงพอใจ
 +INFOGRAPHIC

 

  เกี่ยวกับวิทยาลัย
   หน่วยงานภายใน
      - สำนักงานมาตรฐานการศึกษา
      - สำนักงานบริการ
      - สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ
      - คณะวิชาการบัญชี
      - คณะวิชาการตลาด
      - คณะวิชาคอมพิวเตอร์
      - คณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
      - ศูนย์สารสนเทศ
      - คณะกรรมการนักศึกษา
   บริการนักศึกษา
   คณะวิชาที่เปิดสอน
   ร่วมงานกับเรา
   ติดต่อเรา
   Thai - Tech Group

Contact Us © Thai Business Administration Technological College
43 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ10220
Tel.02-5227777  Fax. 02-9861365 Email: tbc@thai-tech.ac.th

Follow us :        Share
      Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ ตั้งแต่วันที่ 16/12/2556