กิจกรรมวันแม่ รอบวันอาทิตย์

UploadImage
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมวันแม่ ให้แก่นักศึกษารอบวันอาทิตย์ โดยมี คุณ รจนา เพิ่มพูล เป็นประฐานในพิธี