พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น มูลนิธิ ดร.สุข ประจำปี 2017

UploadImage
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจร่วมกับมูลนิธิ ดร.สุข จัดงานมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2017